2015-01-08

Budżet

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku jest jednostką budżetową będącym podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

W ustawie budżetowej na rok 2014, dochody i wydatki budżetu ustalone zostały następująco:

  1. Dochody:  341.000  zł
  2. Wydatki:  2.038.000 zł

            z tego:
                       a) wydatki bieżące: 2.038.000 zł
                       b) wydatki majątkowe: 0.000 zł.