2015-01-12

Wniosek o ponowne udostępnienie informacji

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z  2014r. poz. 782 z póżn. zm.) wprowadziła instytucję ponownego wykorzystania informacji publicznej.
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej ( Dz.U. z 2012 poz. 94), określa wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Załączniki

  Wzor_wniosku_o_pono...ublicznej.doc 49 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzor_wniosku_o_pono...cznej.doc.pdf 51,1 KB (pdf) szczegóły pobierz