2015-01-08

Kierownictwo

KIEROWNICTWO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ w STAROGARDZIE GDAŃSKIM
 
 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim
 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim
 
Jolanta Staniszewska
 
tel. (058) 56-240-11
 
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim
 
 Zbigniew Wyka
 
tel. (058) 56-240-11
 
Osoba upoważniona ds. kontaku z mediami

Gizela Frischmut

tel. (058) 56-24011