2015-01-19

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim prowadzone są następujące centralne rejestry kancelaryjne:

  1. rejestr skarg i wniosków;
  2. rejestr aktów prawnych Dyrektora Stacji;
  3. rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;
  4. rejestr prowadzonych spraw sądowych;
  5. rejestr prowadzonych postępowań w sprawach zamówień publicznych;
  6. Spis rejestrów danych osobowych przetwarzanych w PSSE Starogard Gdański