2015-01-08

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starogardzie Gdańskim jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należącego do struktur administracji zespolonej w powiecie starogardzkim. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa  w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Pomorski.
 

Statut Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim
 

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim
 

Podstawowe akta prawne:
 

  1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn.zm.)
  2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn.zm.)
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)
  4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn.zm.)
  5. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)